Cách Chơi Bài Blackjack Switch

Trò chơi này là phiên bản thay đổi của Blackjack nên nếu bạn đã quen thuộc với Blackjack bạn sẽ không có vấn đề gì khi chơi trò này. Tuy nhiên có một số khác biệt quan trọng giữa Blackjack thường và Blackjack Switch nên bạn vui lòng tham khảo Quy tắc Blackjack Switch.

LUẬT CHƠI BLACKJACK SWITCH

Mục tiêu của Blackjack Switch là gom bài ở bất kỳ tay nào sao cho gần 21 điểm nhất so với nhà cái nhưng không quá 21 điểm. Giá trị bài được tính như Blackjack thông thường – A được tính như 1 hoặc 11 điểm, các lá J, Q, K là 10 và các lá còn lại tính theo mặt điểm.

Quy tắc gần như tương tự với Blackjack thông thường. Ngoại trừ bạn có hai tay chơi theo lượt – đầu tiên là tay bên phải và sau đó là tay bên trái rồi đến lượt nhà cái chơi. Bạn có thể xẻ, tố gấp đôi, bảo hiểm, v.v… như Blackjack thường. Một ngoại lệ khác so với Blackjack thường là nhà cái luôn phải rút ra 17 Dưới – tức là anh ta phải luôn rút thêm một lá khi anh ta có 17 điểm với một con A được tính 11 điểm. Đồng thời, các xì dách trả thưởng theo tỷ lệ 1:1 thay vì 3:2 mặc dù có nhiều xì dách được tạo ra từ các lựa chọn “thay đổi” (switching) (Xem bên dưới). Một ngoại lệ khác là quy tắc Blackjack số 5 (“Nếu người chơi tố gấp đôi và lá bài đầu tiên của nhà cái có giá trị là 10 điểm, và nhà cái có xì dách, người chơi chỉ thua nửa số cược ban đầu”) không áp dụng trong Blackjack Switch.